IX Prezentacje WTZ woj. śląskiego -regulamin i karta zgłoszenia Drukuj
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
wtorek, 16 kwietnia 2013 13:12

IX  Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Prezentacjach WTZ  woj. śląskiego  

organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej  w Łazach.

Wychodząc naprzeciw sugestiom i prośbom grup chętnych do udziału

w imprezie z lat poprzednich tegoroczna impreza odbędzie się

20.06.2013r. (czwartek) od godziny 10-15 nad zalewem „Mitręga”

w Łazach. Organizatorzy oferują również atrakcje dodatkowe tj.: zwiedzanie

ruin zamku w Ogrodzieńcu, możliwość skorzystania z krytej pływalni Aqua Park „Jura”.

Szczegółowe informacje zamieszczane będą w terminie późniejszym na

stronie internetowej organizatorów. 

                                                            IX  PREZENTACJE WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ UL. BRZOZOWA 19

42-450 ŁAZY K / ZAWIERCIA TEL/FAX  (032) 67 30 211

www.wtz.lazy.pl

IX  Prezentacje Warsztatów Terapii Zajęciowej Województwa Śląskiego

Cel imprezy:

 • aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych
 • promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej
 • integracja środowiska osób zdrowych i niepełnosprawnych
 • możliwość zaprezentowania efektów działalności placówek

Warunki uczestnictwa:

    IX Prezentacje mają charakter dwuetapowy:

 

I etap:

 • w konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby będące uczestnikami WTZ, Domów Pomocy Społecznej;
 • konkurs obejmuje występ artystyczny w dowolnej formie (  spektakl teatralny, taniec, śpiew,                                                             układ taneczno-choreograficzny, chór) - czas prezentacji 15 minut (max);
 • Placówki mogą nadsyłać swój dorobek twórczy na płytach CD, DVD w terminie do 20 maja 2013 roku na adres:

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Łazy ul. Brzozowa 19

42- 450 Łazy

 

 

 • komisja złożona z niezależnych osób wyłoni 6 najlepszych projektów  w zakresie twórczości scenicznej;
 • uczestnicy dostarczają prace na własny koszt ( nagrania nie będą zwracane);
 • autorzy wyłonionych prac zostaną powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie i mailem do 29 maja 2013r;

II etap

 

 • wyróżnione Warsztaty zaproszone będą do udziału w koncercie finałowym Prezentacji,                                                                  który odbędzie się nad zalewem „Mitręga” w Łazach dnia   20 czerwca 2013 roku
 • podczas koncertu wyłonione Warsztaty będą mogły również zaprezentować kiermasz wyrobów                                                       własnych wytworzonych na Warsztatach.
 • autorzy wszystkich wyróżnionych prac scenicznych podczas koncertu zostaną uhonorowani dyplomami oraz                                         atrakcyjnymi nagrodami.
 • dodatkową atrakcją będzie obecność GOŚCIA SPECJALNEGOKARTA ZGŁOSZENIA

Placówka  (pełna nazwa, adres, telefon)  ...............................................................................................................................................

tel.  .................................................................

Strona www: ..........................................

Adres mailowy..................................................

Imię i nazwisko opiekuna(ów) / instruktora(ów) (tel. kontaktowy) ………....................................................................................................

*Wystawiamy :

Kiermasz                    Występ artystyczny

Tytuł występu artystycznego: ……….........................................................................................................................................

Czas trwania występu .........................

Czas potrzebny na montaż i demontaż scenografii ...................

Imiona i nazwiska uczestników:

 1. ......................................
 2. ......................................
 3. .....................................
 4. .....................................
 5. .....................................
 6. .....................................
 7. .....................................
 8. .....................................
 9. .....................................
 10. .....................................
 11. .....................................
 12. .....................................
 13. .....................................
 14. .....................................
 15. .....................................
 16. .....................................

Warunki techniczne występu  ( CD, odsłuch, ilość mikrofonów, nagłośnienie, podłączenie instrumentu i inne szczególne potrzeby dot. scenografii)...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

*Rodzaj niepełnosprawności:

wymaga / nie wymaga podjazdu dla wózka

Zgłaszamy chęć uczestnictwa w „IX  PREZENTACJACH  WARSZTATÓW  TERAPII ZAJĘCIOWEJ  WOJ. ŚLĄSKIEGO”.

                                                                                                 

                                                                                                                 Data i podpis kierownika warsztatów :

                                                                                                                    ....................................................


Zmieniony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 09:28