Uwaga. Otwarcie żłobka Drukuj
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
czwartek, 04 grudnia 2014 13:33

ŻŁOBEK

Otwarcie luty 2015r.

 

Działający w Łazach przy ulicy Brzozowej 19 Klub Dziecięcy- Przyzakładowe Centrum Zabawy od lutego 2015 roku zostanie przekształcony w żłobek. Do placówki będą mogły uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do lat 4, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci specjalnej troski. Maluchy będą mogły przebywać odpłatnie w żłobku do 10 godzin dziennie, gdzie spędzą czas w aktywny i twórczy sposób, z uwzględnieniem indywidualnych   i naturalnych potrzeb każdego dziecka.

Do dyspozycji dzieci należeć będą dwie monitorowane sale, szatnia, łazienka z brodzikiem oraz integracyjny plac zabaw. Opiekę nad podopiecznymi sprawować będzie wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Oprócz tego maluchom zapewnione zostanie pełne i dostosowane do potrzeb wyżywienie oraz fachowa opieka pielęgniarska. Działania prowadzone przez specjalistyczny żłobek nastawione będą przede wszystkim na bogatą ofertę edukacyjno- wychowawczo- terapeutyczną, która dostosowana będzie do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, uwzględniając elementy teorii pedagogicznej i psychologicznej oraz integracji sensorycznej.

Dodatkowym atutem będą zajęcia prowadzone metodami:

- Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone- jest to system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Z tak zwanego baraszkowania, które pojawia się we wczesnym dzieciństwie każdego zdrowego dziecka stworzyła  system terapeutyczny. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania     w niej, dzielenia przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

- Aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss- Metoda Batii Strauss pozwala na przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci aktywnie słuchają tzn. słuchając, wykonują proste ruchy rytmiczne siedząc, lub proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela.   W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustracyjne, krótkie opowiadania związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego.

- Rudolfa Labana- Operuje się tu zadaniami ruchowymi otwartymi i zamkniętymi, opowieścią ruchową, ruchem zabawowo – naśladowczym, inscenizacją, improwizacją ruchową, pantomimą, mimiką, groteską, kanonami ruchowymi, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi przy użyciu instrumentów perkusyjnych, oraz muzyki żywej i mechanicznej, zabawami rytmiczno – tanecznymi, elementami tańców regionalnych i narodowych.

- Carla Orfa- metoda ta skupia się na tym, aby rozbudzić u dzieci i młodzieży zamiłowania      i zainteresowania muzyczne przez tworzenie muzyki – improwizacje, a nie przez jej odtwarzanie. Jego system kierowany był nie tylko do dzieci uzdolnionych muzycznie, ale do wszystkich dzieci w przedszkolach, szkołach, a nawet dzieci niepełnosprawnych fizycznie      i umysłowo. Walorami metody Orffa są bowiem: wszechstronność, powszechność                    i atrakcyjność. 

- Marii i Alfreda Kniessów- jest to rodzaj gimnastyki rytmicznej (twórczej utanecznionej) polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Elementami dominującymi w tej metodzie są ruch, rytm, muzyka oraz nietypowe przybory tj.: bijaki, wstążki na patykach, połówki kokosów i dzwoneczki.

- Marianny i Christophera Knillów- W tej metodzie dotykowi towarzyszy duża liczba zabaw ruchowych z dopasowywanym do potrzeb zajęć oraz możliwości dzieci repertuarem muzycznym. Dzięki temu Dziecko uczy się łączyć słyszane dźwięki                                          z konkretnymi czynnościami, co daje nie tylko radość z prawidłowo wykonywanych ćwiczeń, ale ponadto zapewnia mu odpowiedni poziom bezpieczeństwa konieczny do nawiązania kontaktu. W efekcie można uzyskać zwiększoną koncentrację uwagi oraz pamięć, a także usprawnić koordynację pomiędzy układem nerwowym a mięśniowym.

- Glenna Domana- metoda ta ma stymulować w najbardziej optymalny sposób wrodzony potencjał i możliwości mózgu małego dziecka dla rozwijania jego inteligencji. Najbardziej znana jest nauka czytania według tej metody.

- Paula Dennisona-  to ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania.

Jest prosta, sprzyja harmonijnemu rozwojowi, a stosowana cierpliwie i wytrwale, pomaga przezwyciężyć rozmaite trudności dziecka.

- Snoezelen- sensoryczne doświadczanie świata w specjalnie wyposażonej w światłowody, lustra, kolumnę wodną, gwieździste niebo i projektor sali.

Założone działania mają zapewnić dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym jak najlepszy rozwój kompetencji społecznych i intelektualnych, rozwój mowy, komunikacji z otoczeniem oraz samoobsługi. Każdy rodzic będzie miał możliwość stałej konsultacji z psychologiem dziecięcym dotyczących postępów wychowawczo- edukacyjnych swojego dziecka oraz wymiany informacji, co pozwoli na lepszą współpracę w celu prawidłowego rozwoju dziecka.

Wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka do żłobka prosimy o kontakt pod nr telefonu:(32) 67 30 210 lub w budynku ChSD przy ul. Brzozowej 19, Łazy

Zmieniony: czwartek, 04 grudnia 2014 13:34