Kadra WTZ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Łowicka   
piątek, 02 marca 2012 09:41


Beata Szczygieł

Wiceprezes ChSD, Kierownik WTZ w Łazach.

Od 2004 roku jest kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łazach istniejącego przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym, którego jest wiceprezesem.

Absolwentka Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach pedagogicznych. Podyplomowo ukończyła: oligofrenopedagogikę; psychokorekcję zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; zarządzanie i organizację placówek pomocy społecznej. Karierę zawodową rozpoczęła w 1986 r. Od samego początku kształtuje ją poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi od wieku przedszkolnego do ich aktywności zawodowej.

Certyfikowany trener EQF 5. Praktyk w zakresie realizacji aktów normatywnych:o zatrudnieniu socjalnym; rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pracowała w przedszkolu i w szkole na własnym programie autorskim stworzonym specjalnie dla dzieci z dysfunkcjami narządu mowy, ruchu i umysłu. Jest autorką książki „Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym” recenzowanej przez prof. zw. dr hab. Janinę Wyczesany.

Aneta Chojnacka- Księgowa

Anna Marzec- zastepca kierownika, instruktor pracowni arteterapii

Wykształcenie:

Filologia polska - studia magisterskie- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

Studia podyplomowe:

Terapia przez sztukę - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

Ekonomia Społeczna - Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie

Doskonalenie zawodowe:

"ICF i zatrudnienie wspomagane w praktyce WTZ"

Kursy, szkolenia i konferencje w dziedzinie arteterapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi

Regina Baradziej- Instruktor w pracowni plastyczno-graficznej

Wykształcenie: Studium Terapii Zajęciowej

Doskonalenie zawodowe:

"ICF i zatrudnienie wspomagane w praktyce WTZ"

Szkolenia z zakresu: równości szans, stereotypów i uprzedzeń, polityki gendel mainstreaming, technik plastycznych

Katarzyna Pałęga Instrukor pracowni ogólnorozwojowej

Wykształcenie:

Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna - Akademia Jana Długosza w Częstochowie

Studia podyplomowe:

Oligofrenopedagogika- Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Kursy z zakresu technik plastycznych

Adam Osys - Instruktor pracowni technicznej / kierowca
Barbara Koclęga- Instruktor pracowni rękodzieła użytkowego
Katarzyna Stańczyk - Instruktor pracowni gospodarstwa domowego

Marek Wojtkowski - Psycholog

Kamila Raczyńska- Instruktor pracowni komputerowej

Agata Pawlik - rehabilitant

Zmieniony: środa, 27 listopada 2019 13:59