Misja i cele PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
środa, 07 marca 2012 10:23

Profil organizacji.

Główna idea organizacji zawiera się w prostych, ale jakże prawdziwych słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Skupia się przede wszystkim na pomocy samotnym wychowującym dzieci, bezdomnym, uzależnionym, byłym pensjonariuszom zakładów penitencjarnych, ofiarom przemocy.

Formy i metody realizacji, głównie w trzech polach:
 - terapeutycznej
 - kompensacyjnej
 - rewalidacyjnej

Realizacja tych trzech funkcji Stowarzyszenia odbywa się:

a. poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:

 1. w dziedzinie materialnej
 2. żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni, itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,
 3. rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych,
 4. organizowanie, finansowanie wypoczynku,
 5. ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych.
 6. w dziedzinie opieki
 7. odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach,
 8. odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych,
 9. odwiedzanie bezdomnych w schroniskach,
 10. odwiedzanie domów dla samotnych matek,
 11. odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży,
 12. opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi,
 13. opieka nad rodzinami patologicznymi.
 14. w dziedzinie poradnictwa
 15. system poradni dla uzależnionych, terapia dla narkomanów i alkoholików, trudnej młodzieży, rodzin zastępczych, itp.,
 16. poradnictwo prawne
 17. w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej
 18. pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów, itp.,
 19. organizowanie hosteli - schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne oraz ośrodki lecznictwa odwykowego,
 20. organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla ofiar patologii społecznej,
 21. prowadzenie treningu ekonomicznego w celu umiejętnego gospodarowania środkami.

b. współpracując z instytucjami państwowymi, samorządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą - w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,

c. wszechstronnie propagując metody i techniki stosowane w zakresie działalności charytatywnej,

d. poprzez współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

e. współpracując z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w działalności charytatywnej,

f. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,


Rola organizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 - opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,
 - kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach etycznych.

W ramach realizacji terapii poprzez pracę, wielu bezdomnym udało się odnaleźć ponowne wartości sensu życia, określenie celów własnych w reintegracji społecznej. Posiadamy własne zaplecze socjalne i właściwych dla danej dziedziny terapeutów, dlatego każda osoba potrzebująca, która zgłosi się lub zostanie zgłoszona przez inne instytucje czy osoby prywatne, otrzyma specjalistyczną pomoc oraz wsparcie.


Zespół organizacji.

Organizacja posiada stały zespół pracowników i współpracowników. Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 50 pracowników, 40 osób zatrudnionych jest na umowach wolontariackich.

Zmieniony: środa, 07 marca 2012 10:27