Rodzic pracujący nie mniej kochający PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
czwartek, 29 marca 2012 10:01

loga_na_strone

Rodzic pracujący nie mniej kochający - Przyzakładowe Centrum Zabawy jest finansowany w ramach Programu integracji i aktywizacji zawodowej. Promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz umożliwia godzenie życia zawodowego z rodzinnym ? poddziałanie 1.3.2
Grupa docelowa: rodzice mieszkający lub pracujący na terenie gminy Łazy, powracający do pracy po urlopie  wychowawczym lub  wychowujący dzieci od 0,6 ? 4 lat.
Cel: rozwijanie warunków sprzyjających efektywnemu i elastycznemu łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych pracowników ?Domu Nadziei? w Łazach upowszechnienie tych rozwiązań wśród osób wychowujących dzieci z terenu gminy Łazy. Przyzakładowe Centrum Zabawy czynne będzie od listopada 2009 r. w dni robocze  w godzinach od 7.30 ? 15.30. Czas pobytu nie może być dłuższy niż  4 godziny i jest nieodpłatny.  PCZ ma stworzyć optymalne ( bezpieczne i inspirujące) warunki  dla dzieci. Poprzez zabawę poznają siebie  i  innych,  nowe miejsca ?poza domem?.  Otoczenie, dźwięki, przestrzeń zaaranżowaną specjalnie dla nich. Doświadczają wszelkimi zmysłami. Jakość opieki to gwarancja komfortu psychicznego rodziców.

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwać będzie profesjonalna kadra opiekuńczo-wychowawcza, która doskonali swoje umiejętności poprzez seminaria prowadzone przez trenerów: m.in Fundacji J.A. Komeńskiego - Warszawa.
Zajęcia  będą dostosowane do potrzeb  każdego dziecka:
-   fizjologicznych
-   bezpieczeństwa
-   miłości i przynależności
-   szacunku i uznania
-   samorealizacji

PCZ umożliwia wgląd w wychowanie, kształcenie i  opiekę nad dzieckiem. Dla tych, którzy nie będą korzystali z zajęć dopołudniowych proponujemy od stycznia 2010 r.
Warsztaty zabawowe -  skierowane do rodzica i dziecka jednocześnie. Będą odbywały się  w 4 edycjach, każda ok. 78 h w godz. od 15.30 ? 17.30 dwa razy w tygodniu.
Warsztaty są formą dodatkową, przygotowują do rozstania z dzieckiem na rzecz pracy zawodowej.  Polegają na stymulowaniu rozwoju małego dziecka, wzmocnienie relacji między dorosłym a dzieckiem, odkrywaniu wartości płynącej ze wspólnej zabawy.

W trakcie będzie można skorzystać z porad: psychologa rozwojowego i Trenera edukacyjnego małego dziecka.

Uczestnictwo: wypełnienie deklaracji zgody Rodzica na  uczestnictwo  w projekcie, karty zapisu dziecka i oświadczenia o jego stanie zdrowia, oświadczenia  o nie korzystaniu   z podobnych form wsparcia, innych wymaganych w związku z realizacją Projektu.

Informacje o Projekcie na plakatach, ulotkach, stronie  internetowej www.chsd.pl lub w Biurze Projektu tel. 032 67-30-211

Zmieniony: środa, 23 stycznia 2013 11:36