Dom Nadziei PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 09 sierpnia 2008 08:49

Dom Nadziei w Łazach działa w Ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, które  jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji  pożytku publicznego.
Główna idea stowarzyszenia zawiera się w prostych, ale jakże prawdziwych słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwidzić, do przebywającego w więzieniu pójść" biblijnej zasady Ewangelii św.Mateusza.
Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski, skupia czterystu prawie członków. Może poszczycić się powstaniem 22 Oddziałów Terenowych, 5 filii, 19 Schronisk i 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej. Szczególnie pomocne są świetlice socjoterpeutyczne, jadłodajnie udostępniane najbardziej potrzebującym oraz tzw. hostele.
Stowarzyszenie jest stałym partnerem Samorządu Gminy w realizacji wielu zadań z zakresu pomocy społecznej. Realizuje programy Starostwa Powiatowego, Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wspólnie z Ośrodkami Pomocy Społecznej prowadzi dożywianie dla najuboższych rodzin z terenu gminy, co rok organizuje paczki świąteczne dla dzieci ubogich i niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie cały czas rozwija swoją działalność. Głównym środkiem utrzymania - jako organizacji non profit - są darowizny i dotacje. Dzięki nim możemy pomagać osobom najbardziej potrzebującym. Tego rodzaju wsparcie, o które zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, jest niezbędnym czynnikiem pozwalającym na dalsze prowadzenie naszej działalności.


enChristian Charity Association is a non-governmental organization operating mainly on the field of social assistance. We can express our mission in words of St. Matthiew quoted from Bible ? feed the hungry, give drink to the thirsty, invite the stranger, visit the sick and come to prisoner'

The association was founded in September 1999 in Czestochowa. Two years later on 10th December 2001 pastor Daniel Wołkiewicz moved the head office to Klucze which was a place where the first shelter for homeless 'Dom Nadziei '(House of Hope) was set up. Later a new Therapy Workshop for mentally and physically disadvantaged was opened. Since that moment started energetic expansion of the organization. Until 2004, ChSD established 22 divisions as well as 19 similar shelters were opened. There were also sociotherapeutic day-rooms, hostels, hospices, centers for alcoholics and drug addicted, canteen to those in the greatest need, shelters for victims of family violence and single mothers with children

Our drive to provide help for others motivated greater progress in organization's performance. Temporarily ChSD is engaged in various charity events and projects e.g. giving away clothing and food, supporting the poor and unemployed. The number of people who wanted to join this work also increases ? in February 2005 another divisions were opened in Pieszyce and a couple of months later two more in Katowice ( March) and Włocławek (June).

Zmieniony: niedziela, 01 listopada 2009 14:44