KONFERENCJA „Centrum Integracji Społecznej otwarte na niepełnosprawnych” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
środa, 27 marca 2013 10:13
loga_na_strone

KONFERENCJA

„Centrum Integracji Społecznej otwarte na niepełnosprawnych”

 

W dniu 22 marca 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Łazach odbyła się konferencja podsumowująca projekt „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OTWARTE NA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Konferencja_CIS_ON_8821.jpgKonferencja_CIS_ON_8828.jpg

Wśród zaproszonych znalazły się osoby i instytucje związane z działaniami projektowymi. Gościliśmy przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicieli władz lokalnych z Ogrodzieńca, Poręby i Łaz, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy , Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu oraz Ośrodka Pomocy społecznej w Łazach.

Obecny był także zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego.

Na początku konferencji kierownik Centrum Integracji Społecznej Mariusz Tarnówka przedstawił w formie prezentacji multimedialnej ogólne zasady funkcjonowania Centrum i jego historię, szczegółowo omówił zrealizowane działania projektowe. Jego wypowiedź poparta była fotografiami ilustrującymi proces edukacji uczestników oraz ich pracę z wykorzystaniem zakupionych w czasie trwania projektu sprzętów i programu komputerowego „Wymarzony ogród”.

Konferencja_CIS_ON_8838.jpg
W drugiej części prezentacji, koordynator projektu, Agnieszka Winczewska omówiła wyniki ewaluacji działań przeprowadzonych na rzecz uczestników projektu  „CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OTWARTE NA NIEPEŁNOSPRAWNYCH” odpowiadając na pytania: Czy projekt był dobrze zaplanowany, czy cele ogólne i szczegółowe założone w projekcie odpowiadały potrzebom uczestników/czek projektu; Czy otrzymane wsparcie rozwiązało problemy odbiorców?; W jakim stopniu finansowanie projektu ze środków unijnych przyczyniło się do zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym u 30 osób niepełnosprawnych z powiatu zawierciańskiego?; Czy uczestnicy projektu są zadowoleni z otrzymanego wsparcia?; Ile osób ograniczyło lub zaprzestało korzystania z pomocy społecznej po zakończeniu uczestnictwa w projekcie i podjęło zatrudnienie?

Konferencja_CIS_ON_8847.jpg

W następnej kolejności głos zabrali zaproszeni goście:

Pan Marcin Słonka, Dyrektor ZAZ z Bielska Białej, który opowiadał o kolejnej, po Centrum Integracji drodze ułatwiającej wyjście na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, a mianowicie poruszył temat „ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ JAKO OGNIWO ŁĄCZĄCE Z OTWARTYM RYNKIEM PRACY”.
Bielski ZAZ działa w branży introligatorsko – drukarskiej od 2004 roku, w związku z tym uczestnicy/czki konferencji mogli zapoznać się z miarodajnymi informacjami związanymi z jego funkcjonowaniem na rynku.

Konferencja_CIS_ON_8860.jpgKonferencja_CIS_ON_8865.jpg
Kolejnym gościem był Pan Dawid Topol Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wodzisławiu Śląskim, który zaprezentował bardzo istotny wątek w procesie poprawy egzystencji osób niepełnosprawnych, to znaczy: „MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU  I ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

Konferencja_CIS_ON_8874.jpg

Jako następna zabrała głos przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ. Stowarzyszenie to realizuje projekt  „TRATWA : Trwały Rozwój, Aktywizacja – Tak Wspieramy Ambitnych”.

TRATWA tak, jak jej leksykalny pierwowzór pozwala swoim uczestnikom odnaleźć się na szerokich wodach rynku pracy i ułatwia znalezienie zatrudnienia.

Konferencja_CIS_ON_8876.jpg

Następną osobą, która przemówiła do zgromadzonych gości była poruszająca zagadnienie „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA, JAKO ŹRÓDŁO ZATRUDNIENIA” reprezentantka Spółdzielni Socjalnej „Opoka”. Spółdzielnia ta jest wyjątkowa między innymi dlatego, że jako pierwsza w Polsce została utworzona przez 2 odrębne podmioty prawne działające w zakresie reintegracji społecznej i szeroko rozumianej pomocy, a mianowicie: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Spółdzielnia działa od 2009 roku i stanowi realną podporę dla długotrwale bezrobotnych  i niepełnosprawnych osób dając im możliwość zatrudnienia.

Konferencja_CIS_ON_8880.jpg

Jako ostatnie spośród gości kilka słów powiedziały Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łazach Bożena Strzelecka – Kłopot oraz Sekretarz Urzędu Miejskiego w Łazach Ilona Pelon.

Konferencja_CIS_ON_8882.jpgKonferencja_CIS_ON_8886.jpg

W ramach podziękowania za współpracę na rzecz aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wyróżniono kilka instytucji, które otrzymały okolicznościowe dyplomy oraz drobne upominki.

Konferencja_CIS_ON_8890.jpgKonferencja_CIS_ON_8899.jpg

Na zakończenie konferencji wszyscy zebrani goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez uczestników Centrum Integracji Społecznej.

Konferencja_CIS_ON_8812.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmieniony: środa, 27 marca 2013 12:13