Organizacja opieki nad dzieckiem pracownika – możliwości pracodawcy. Relacja z konferencji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Brodowiak   
poniedziałek, 23 grudnia 2013 12:07

SAM_7924

W dniu 5.12.2013 w budynku Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja pt.
 Organizacja opieki nad dzieckiem pracownika – możliwości pracodawcy


Na spotkanie przybyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracodawców, władz rządowych oraz samorządowych a także rodziców. Wydarzenie miało na celu promocję rozwiązań pracodawców na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego pracowników  a także podsumowanie projektu partnerskiego realizowanego  w Katowicach przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oraz Firmę MARKO.
Projekt nosi tytuł
Klub Dziecięcy w Bajkowej Krainie – filia Przyzakładowego Centrum Zabawy
 i jest realizowany w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Konferencję rozpoczął odczyt listu od Pani Sekretarz Stanu Ireny Wóycickiej  oraz  fragment wystąpienia Posła Jerzego Ziętka, który z mównicy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poinformował o organizowanej konferencji w Katowicach podkreślając wagę tematów poruszanych podczas spotkania.
    Otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Mariusz Kleszczewski, który dzielił się swoimi spostrzeżeniami jako pracodawca ale także rodzic oraz podkreślił iż w wymiarze podejścia pracodawcy do kwestii zatrudnienia przyjaznego rodzinie istnieje konieczność zmiany.
    W następnej części konferencji trzy podmioty realizujące działania związane z zapewnieniem opieki dla małych dzieci na terenie regionu śląskiego prezentowały swoje działania .
    Część dobrych praktyk rozpoczęła prezentacja Pani Justyny Frączek Kierownika społecznego Przyzakładowego Centrum Zabawy w Łazach. Otworzony w roku 2009 roku Klub dziecięcy miał na celu  wsparcie pracowników Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynne (ChSD) w momencie powrotu do pracy po przerwie związanej  z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Obecnie działalność placówki rozwinęła zasięg pomagając rodzicom z całej gminy łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe.
    Następnie wystąpiła Pani Katarzyna Kulik prezentując przedszkole utworzone przez jednego w większych pracodawców śląskich - Arcelor Mittal w Dąbrowie Górniczej. Firma postanowiła stworzyć placówkę  w której obecnie przebywa 100 dzieci. W ramach zajęć przedszkolnych dzieci mają możliwość uczestniczenia  w szerokiej gamie aktywności i warsztatów.
    Część Dobrych Praktyk zakończyła prezentacja Pani Marioli Kocjan która prowadzi w Katowicach Żłobek Bajkowa Kraina. W 2012 roku wspólnie  z ChSD  powstał pomysł stworzenia filii Przyzakładowego Centrum Zabawy w Katowicach i tak od stycznia br. przy ulicy Gliwickiej 224 działa Klub Dziecięcy oferujący 30 miejsc dla dzieci w wieku 1-3 dla rodziców z terenu aglomeracji śląskiej powracających do pracy. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku.
    Pani Monika Rościszewska – Woźniak psycholog kliniczny dziecka, edukatorka, Prezes Zarządu Instytutu Komeńskiego, autorka programu przedszkola integracyjnego w Warszawie  wygłosiła wystąpienie dotyczące jakości opieki małych dzieci oraz standardów wyznaczanych przez fundację Komeńskiego  w kontekście ustawy o opiece nad dziećmi. 
    Zwieńczeniem konferencji był panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli zarówno przedstawiciele władz lecz także pracodawców oraz rodziców.
Ekspertami w naszym panelu byli:
dr Jadwiga Gierczycka – rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im gen Jerzego Ziętka
Pan Marek Mróz – Dyrektor Biura Poselskiego Jerzego Ziętka
Pani Dorota Wójtowicz - Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego
Pani Magdalena Godyń -HR Manager, Work Express Sp. z o.o.
Pani Teresa Sładek – uczestnik projektu rodzic oraz przedsiębiorca.
Po konferencji uczestnicy mieli możliwość obejrzenia działań Stowarzyszenia oraz zdjęć  z Katowickiej Bajkowej Krainy.
Podczas panelu poruszane były m.in.  następujące zagadnienia
sposoby udoskonalaniu prawa dotyczącego opieki edukacji małych dzieci, a jednocześnie poprawy sytuacji młodych rodziców na rynku pracy
 rozwiązania  jakie mogą wprowadzić pracodawcy? – jakie korzyści  z wprowadzenia ruchomego czasu pracy
statystyki udzielonych dotacji  ze środków publicznych - czego pracodawca, który chce urządzić opiekę dla dzieci w miejscu pracy może oczekiwać od Programu Maluch
Na zakończenie konferencji osoby zaproszone miały możliwość udziału w dyskusji wspólnie z panelistami oraz zadawania pytań.
Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SAM_7914

SAM_7919

SAM_7920

SAM_7924

SAM_7927

SAM_7932

SAM_7935

SAM_7939