Centrum Integracji Społecznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 01 listopada 2009 14:42
cis1Centrum Integracji Społecznej w Łazach działające przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku.
Podstawą prawną funkcjonowania Centrum jest Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r.

Celem działania Centrum jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej poprzez:
    nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie, podniesienie kwalifikacji zawodowych, przyuczenie do zawodu
    naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie  lub działalność gospodarczą
    uczenie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi
Głównie swoje działania  kierujemy do osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych-po zakończonej terapii, opuszczających zakłady karne, bezdomnych, chorych psychicznie i niepełnosprawnych.
Uczestnikom oferujemy:
    udział w zajęciach praktycznych, mających na celu zwiększenie aktywności zawodowej pod okiem instruktorów nauki zawodu
   zajęcia psychospołeczne tj. poradnictwo indywidualne ? psychologiczne, socjalne warsztaty zadaniowe
cisPrzyjęcie do Centrum następuje po podpisaniu z osobą zainteresowaną uczestnictwem  Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Program określa zasady uczestnictwa    w Centrum, obowiązki uczestnika, formy i zakres reintegracji zawodowej i społecznej oraz osoby odpowiedzialne za realizację Programu.
Pierwszy miesiąc uczestnictwa w Centrum to okres próbny, po pomyślnym jego zakończeniu uczestnik może kontynuować zajęcia przez okres 11 miesięcy. Dla wyjątkowo zaangażowanych uczestnictwo może być przedłużone o kolejne 6 miesięcy.
Osobom biorącym udział w zajęciach przysługuje świadczenie integracyjne wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy. Po zakończeniu uczestnictwa w Centrum każdy otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach oraz nabyte umiejętności i osiągnięcia.
Zmieniony: środa, 10 lutego 2016 19:37