Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 04 lutego 2010 09:29

Od października bieżącego roku Centrum Integracji Społecznej w Łazach rozszerzyło swoją działalność. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zdobyło na ten cel ponad milion złotych. Dzięki tym funduszom przygotujemy do aktywnego życia zawodowego i społecznego 50 mieszkańców z terenu gminy Łazy. To osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Dofinansowanie jakie zdobyło Stowarzyszenie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ?Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepsze jutro? realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Łazach.

Uczestnikom oferujemy nabycie umiejętność zawodowych, możliwość przekwalifikowania oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w zajęciach teoretyczno ? praktycznych. Praktyczna nauka zawodu odbywać się będzie w 5 pracowniach: ogólnobudowlanej, wykończenia wnętrz, ogrodniczo ? porządkowej, krawieckiej oraz opiekuna osób starszych.

CIS zapewni również uczestnikom poradnictwo indywidualne: socjalne, psychologiczne, prawne oraz warsztaty zadaniowe. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Osoby zdobywające nowe kwalifikacje w CIS, podczas udziału w projekcie będą otrzymywać będą świadczenie integracyjne, wypłacane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota ta ma wynosić sto procent zasiłku dla bezrobotnych. Każdy uczestnik uzyska także możliwość zdania egzaminu końcowego oraz certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Jeśli chcesz zostać naszym uczestnikiem powinieneś:

? Złożyć Wniosek wyrażający chęć uczestnictwa, w Biurze Projektu

? Dostarczyć skierowanie do uczestnictwa z Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy lub innych instytucji wspierających

Biuro projektu:

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
ul. Brzozowa 19

42- 450 Łazy
Tel. 032 67 30 211
mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Partner :
Urząd Miejski
ul. Traugutta 15
42- 450 Łazy
tel. 032 67 29 422

Zmieniony: czwartek, 29 marca 2012 09:51